polski english

Marrow Hero

W Polsce corocznie przybywa ponad 6000 nowych przypadków białaczek. Często jedynym ratunkiem jest transplantacja szpiku kostnego. Jedynie 25-30% oczekujących na przeszczep znajduje swojego zgodnego genetycznie dawcę wśród członków rodziny. Dla pozostałych pacjentów poszukuje się „bliźniaka genetycznego” wśród dawców niespokrewnionych.
Idea dawstwa szpiku jest wciąż w Polsce mało rozpowszechniona.
Problem białaczki oraz istotnej roli transplantacji szpiku kostnego jako skutecznej metody leczenia jest tematem przewodnim projektu ʺMarrow Hero”. Poprzez cykl prelekcji studenci medycyny pragną zwiększyć świadomość uczniów szkół średnich na temat tej konkretnej jednostki chorobowej oraz popularyzować ideę dawstwa szpiku kostnego.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

  • zachęcenie do regularnego wykonywania morfologii krwi celem wczesnej diagnostyki chorób hematologicznych
  • zapoznanie z istotą białaczki
  • zerwanie z dotychczasowymi stereotypami dotyczącymi przeszczepu szpiku kostnego
  • zapoznanie z procedurą transplantacji szpiku
  • poinformowanie o możliwości rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego

Lokalny Koordynator Projektu
"Marrow Hero"
MARCIN BAZYLEWICZ
mobile: 661-855-760
e-mail: grandholy@gmail.com

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2017 IFMSA-Poland Oddział Białystok
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl