polski english

O programie


 

SCOME zostało powołane w 1951 r. jako jeden z trzech pierwszych Programów Stałych Federacji. Od 60 lat koncentruje swe działania na szeroko pojętej edukacji medycznej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. SCOMEdianie dążą do stworzenia systemu w którym student najoptymalniej przyswaja wiedzę oraz przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania.

Program ten służy przede wszystkim tym studentom, którzy czują głód wiedzy. A my jesteśmy po to, aby ten głód zaspokoić! Zgodnie z tą ideą organizujemy konferencje, warsztaty, szkolenia, praktyki. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał „cześć praktyczną”. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas zajęć.

Jednym z priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na świecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania na wszystkich uczelniach medycznych. Poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń studenci z całego świata starają się dostrzec zarówno pozytywne, jak i negatywne strony każdego modelu edukacji młodych medyków (tradycyjnego, Problem Based Learning, Evidence Based Learning oraz tzw. mieszanego) i znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Dzięki tym doświadczeniom studenci są cennymi i kreatywnymi partnerami w rozmowach na temat programów nauczania zarówno dla władz swoich uczelni, jak i dla przedstawicieli władz decydujących o systemie edukacji medycznej w poszczególnych państwach. W pracy Programu szczególny nacisk kładziemy na tzw. PBL (Problem Based Learning).

Z tradycją w nowoczesność
Edukacja medyczna powinna być ważna dla każdego studenta medycyny, ponieważ ma ona wpływ nie tylko na jakość pracy przyszłych lekarzy, ale także kształtuje ona system opieki zdrowotnej.

IFMSA wychodząc naprzeciw potrzebom stworzyła w 1951 roku specjalny organ, którego celem jest promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania na uczelniach medycznych na całym świecie - Program Stały ds. Edukacji Medycznej (Standing Committee on Medical Education). Był on jednym z trzech pierwszych programów stałych powołanych do życia od początku działalności Federacji, czyli od 1951 roku. IFMSA SCOME stanowi forum dyskusji dla studentów medycyny zainteresowanych rozwojem kształcenia medycznego. Podstawowym celem tego programu jest dążenie do jak najlepszego przygotowania studentów do przyszłego zawodu i pomoc w rozwijaniu ich zainteresowań. Jednym z priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na świecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania na wszystkich uczelniach medycznych.

"Bliski, krzepiący, ciepły dotyk lekarza, pociecha i troska, długie, niespieszne rozmowy (...) znikają z codziennej praktyki lekarskiej, a to może się okazać niepowetowaną stratą. Gdybym był studentem medycyny lub stażystą, kimś kto stawia pierwsze kroki, najbardziej niepokoiłby mnie właśnie ten aspekt przyszłości. Lękałbym się, że istota mojej pracy - opieka nad chorym - może wkrótce zostać mi odebrana i pozostanie mi tylko całkiem inne zajęcie - nadzór nad maszynami. Starałbym się znaleźć sposób, aby temu zapobiec."

dr Lewis Thomas, The Youngest Science: Notes Of A Medicine Watche

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Białystok
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl