polski english

O programie

 Program Stały ds. Wymiany Naukowej
(Standing Committee on Research Exchange)


YouTube

Informacje ogólne na temat SCORE:

Program międzynarodowej wymiany naukowej SCORE umożliwia studentom medycyny pracę przy projekcie naukowym na zagranicznej uczelni. Głównym założeniem programu jest pogłębianie wiedzy teoretycznej podczas nabywania umiejętności prowadzenia badań naukowych. Praca badawcza odbywa się
pod okiem tutora, który sprawuje opiekę nad
studentem. Daje to szansę poznania oraz skorzystania z doświadczeń, rozwiązań i technologii stosowanych
przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie. Umożliwia także
indywidualne podejście do każdego z uczestników wymiany i poszerzanie jego zainteresowań.

 
Projekty naukowe obejmują zakres praktycznie wszystkich dziedzin medycyny, podzielone są przy tym na trzy główne grupy:
  1. projekty z zakresu basic science,
  2.  projekty kliniczne powiązane z pracą laboratoryjną 
  3. projekty kliniczne bez pracy laboratoryjnej   

Standardowo wymiana trwa 4 tygodnie i najczęściej odbywa się podczas miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień).

 
Na zakończenie projektu student może być proszony o przygotowanie plakatu, artykułu bądź innej formy prezentacji wyników swojej pracy.
 
 W czasie wolnym uczestnicy wymiany SCORE mają także niepowtarzalną okazję poznania nowych ludzi i kultur, biorąc udział w licznych atrakcjach i wycieczkach organizowanych przez studentów goszczących.
 
Kto może wyjechać w ramach SCORE?
 
Studenci ze WSZYSTKICH KIERUNKÓW Uczelni Medycznych!
Studenci po KAŻDYM roku studiów!
 
Na wymianę SCORE może wyjechać każdy członek IFMSA-Poland, zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy związanej z prowadzeniem badań naukowych w klinikach nacałym świecie. Na wymianę naukową mogą wyjechać studenci ze wszystkich kierunków naszego Uniwersytetu Medycznego.
W przypadku studentów spoza kierunku lekarskiego,
wybrany projekt musi uwzględnić możliwość odbycia wymiany naukowej przez studenta z innego kierunku niż lekarski.
 
I NAJWAŻNIEJSZE:
Szansę na wyjazd mają także studenci I ROKU!!!
 
Osoby spoza kierunku lekarskiego, zanim złożą aplikację do danego kraju proszone są o kontakt z osobą koordynującą wymianę naukową w danym oddziale, w celu potwierdzenia, że jest możliwy wyjazd i udział w danym projekcie osoby z kierunku innego niż lekarski.
 
English Division Students!
Research Exchange is also available for you! Please contact
Local Officer on Research Exchange to get more information-> lore@bialystok.ifmsa.pl
*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Białystok
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl