polski english

Roll the cancer! Wyroluj raka!

Badania przeprowadzane wśród polskiej młodzieży na temat znajomości pod-stawowych pojęć związanych z onkologią i chorobami nowotworowymi, samej świadomości jak i odczuwania ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową pokazują dwie istotne i budzące niepokój tendencje. Po pierwsze, wiedza mło-dych ludzi jest niekompletna. Istotne braki zauważane są zarówno jeśli chodzi o podstawowe definicje, jak i znajomość i ważność badan profilaktycznych. Kolejną, budzącą grozę, jest kwestia niedoceniania, bagatelizowania i przesu-wania ryzyka na inne osoby.

Wychodząc naprzeciw niepokojącej sytuacji, należy stworzyć takie Program Edukacji Zdrowotnej, który jednocześnie będzie przekazywał wiedzę meryto-ryczną oraz silnie i jednoznacznie ingerował w hierarchie wartości młodych ludzi, skłaniając ich do zmian zachowań.

Takim programem jest niewątpliwie „Roll the cancer! Wyroluj raka!”.

Sposób realizacji programu, jaki i osoby go prowadzące z pewnością będą miały lepszy kontakt i wpływ na decyzje podejmowane przez młodych ludzi.

Jako formę realizacji zajęć edukacyjnych wybrano system edukacji rówieśniczej tzn. peer education. Jego charakterystyczną cechą, jest fakt, że jest on realizowany przez młodych ludzi, którzy, na zasadach równości i partnerstwa, w zdecydowanie większym stopniu mogą wpływać na zmiany zachowań zdrowotnych młodzieży. Pozwala on również młodzież w większym stopniu otworzyć się i zaangażować w zajęcia, przez co ich czas jest lepiej wykorzy-stywany. Skutkuje to także efektywniejszym procesem przekazywania wiedzy i umiejętności, a w dalszej perspektywie bardziej świadomym podejmowaniem prób zmian swojego stylu życia.


 
Koordynator Lokalny Projektu
"Roll the cancer!"

Klaudia Zielińska
klaudia.zielinska@vip.onet.pl

 

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Białystok
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl