polski english

Serce masz tylko jedno!

Prezentowany przez nas Projekt adresowany jest do społeczności małych miast i wsi. Zakłada interwencję medyczną, która polega na przeprowadzeniu w ustalonym dniu przesiewowych badań ciśnienia tętniczego, pomiaru poziomów: cholesterolu i glukozy w surowicy krwi, pomiaru tkanki tłuszczowej, BMI, wykonanie spirometrii oraz badania EKG. Badanie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uzupełnieniem interwencji medycznej jest szeroko rozumiana interwencja społeczna. Adresowana jest ona zarówno do osób zdrowych jak i cierpiących na choroby układu krążenia i ma za zadanie propagowanie zdrowego stylu życia. Jej celem jest przede wszystkim zachęcanie do rzucenia palenia tytoniu, podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Główne cele projektu:

  • Zindywidualizowana edukacja w kierunku zdrowego stylu życia, propagowanie nowoczesnej edukacji chorych, uwzględniającej korektę stylu życia, prowadzącą do zmniejszenia nadwagi, zmniejszenia spożywania soli kuchennej, tłuszczów i alkoholu, zaprzestanie palenia tytoniu oraz zwiększenie aktywności ruchowej.
  • Poprawa wykrywania i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii, cukrzycy oraz zespołu metabolicznego.
  • Ocena rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy wśród dorosłych mieszkańców gmin objętych projektem oraz ich wiedzy na temat prewencji chorób układu krążenia.
  • Zwrócenie uwagi pacjentów na konieczność regularnego i stałego przyjmowania leków przepisanych przez lekarza.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nowoczesne formy propagowania działań profilaktycznych, m.in. przy wykorzystaniu metod marketingu społecznego, istotnie zwiększają częstość pozytywnych zachowań promujących zdrowie w miejscowościach objętych interwencją, a także wybitnie poprawiają wykrywalność nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii i cukrzycy oraz świadomość występowania tych chorób wśród pacjentów. Zainteresowanie akcjami „Serce masz tylko jedno”, jakie odbyły się w miesiącach wiosennych zeszłego roku upewniły nas, że projekt ten jest bardzo wartościowy oraz że powinniśmy dołożyć starań, by się rozwijał zarówno w sferze organizacyjnej jak i merytorycznej. Marzeniem naszym jest, by objął on jak największą liczbę gmin i osób. W słuszności tych planów upewniają nas skuteczne programy prewencyjne m.in. w krajach skandynawskich i Stanach Zjednoczonych oraz pochwały, które otrzymaliśmy ze strony uczestników.

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Białystok
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl