Zarząd Oddziału i KRO

Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok akademicki 2020/2021:

1.Prezydent Oddziału: Filip Bossowski email: prezydent@bialystok.ifmsa.pl

2.Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu: Aleksandra Jurczuk email: vpe@bialystok.ifmsa.pl

3.Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich: Katarzyna Naglik email: vpm@bialystok.ifmsa.pl

4.Skarbnik Oddziału: Katarzyna Anikiej email: skarbnik@bialystok.ifmsa.pl

5.Sekretarz Oddziału: Natalia Momotko email: sekretarz@bialystok.ifmsa.pl

 

6.Koordynator Lokalny ds. Zdrowa Publicznego (SCOPH): Nicole Klemendorf email: lpo@bialystok.ifmsa.pl

7.Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (SCOME): Dominika Szczepańska email: lome@bialystok.ifmsa.pl

8.Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP): Paweł Klimas email: lorp@bialystok.ifmsa.pl

9.Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA): Paulina Januszewska email: lora@bialystok.ifmsa.pl

10.Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE): Roman Cemaga email: leo@bialystok.ifmsa.pl

11.Koordynator Lokalny ds. Wymian Naukowych (SCORE): Jakub Brodowski email: lore@bialystok.ifmsa.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału:

1.Krzysztof Kaliszuk - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

2.Jowita Gursztyn - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

3.Tomasz Januszko - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

email: kro@bialystok.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.