Zarząd Oddziału i KRO

Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok akademicki 2020/2021:

1.Prezydent Oddziału: Mariola Piekarska email: prezydent@bialystok.ifmsa.pl

2.Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu: Krzysztof Koryciński email: vpe@bialystok.ifmsa.pl

3.Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich: Rafał Barszczewski email: vpm@bialystok.ifmsa.pl

4.Skarbnik Oddziału: Aleksandra Bowtruczuk email: skarbnik@bialystok.ifmsa.pl

5.Sekretarz Oddziału: Aleksandra Chmielecka email: sekretarz@bialystok.ifmsa.pl

 

6.Koordynator Lokalny ds. Zdrowa Publicznego (SCOPH): Marta Ignatiuk email: lpo@bialystok.ifmsa.pl

7.Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (SCOME): Bartosz Rolewski email: lome@bialystok.ifmsa.pl

8.Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP): Katarzyna Maciorowska email: lorp@bialystok.ifmsa.pl

9.Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA): Paulina Januszewska email: lora@bialystok.ifmsa.pl

10.Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE): Hubert Żywno email: leo@bialystok.ifmsa.pl

11.Koordynator Lokalny ds. Wymian Naukowych (SCORE): Gabriela Sarosiek email: lore@bialystok.ifmsa.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału:

1.Piotr Kurzyna - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

2.Jowita Gursztyn - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

3.Tomasz Januszko - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

email: kro@bialystok.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.