Brak daty rozpoczęcia

-

Spotkanie informacyjne SCOPH

Łukasz Jamiołkowski
Przedstawienie celów i zadań SCOHPu. Zaprezentowanie i omówienie akcji i projektów. Ogłoszenie konkursów na KLOP/KLP przyszłej kadencji. DS1 UMB ul. Akademicka 315-267 Białystok