Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału /Local Committee Executive Board and Local Supervising Council

Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok akademicki 2023/2024

Białystok Local Committee Executive Board and Local Supervising Council in academic year 2022/2023:

 

Prezydent Oddziału/Local Committee PresidentJulia A. Koralewska 
email: prezydent@bialystok.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu/Local Committee Vice-president for External affairsHelena Żórawska 
email: vpe@bialystok.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich/Local Committee Vice-president for Members: Amelia Piwowarska 
email: vpm@bialystok.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału/Local Committee Treasurer: Aleksandra Lewczak 
email: skarbnik@bialystok.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału/Local Committee Secretary: Natalia Momotko 
email: sekretarz@bialystok.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego/Local Public Health Officer (SCOPH): Adrianna Kubat 
email: lpo@bialystok.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej/Local Officer on Medical Education (SCOME): Maria Kurzydło 
email: lome@bialystok.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju/Local Officer on Human Rights and Peace (SCORP): Marta Galicka 
email: lorp@bialystok.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS/Local Officer on Sexual and Reproductive Health including HIV and AIDS (SCORA): Karolina Żylińska 

email: lora@bialystok.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych/Local Exchange Officer (SCOPE): Lara Swierkot 
email: leo@bialystok.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymian Naukowych/Local Officer on Research Exchange (SCORE): Małgorzata Szeląg
email: lore@bialystok.ifmsa.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału/Local Supervising Council:

Członekowie Komisji Rewizyjnej Oddziału/Members of Local Supervising Council: Nicole Klemendorf, Roman Cemaga, Paweł Klimas
email: kro@bialystok.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.