Program Stały ds. Edukacji Medycznej /Standing Committee on Medical Education (SCOME)

Celem Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny.
Organizujemy liczne lokalne i ogólnopolskie warsztaty, konferencje i szkolenia, które są wyjątkową platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat systemu nauczania na uczelniach medycznych w Polsce i na świecie.Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał część praktyczną. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas kursów i odbycie dodatkowych zajęć praktycznych, których często brakuje polskim studentom w programie studiów.

 

Medical Education should be a concern of every medical student as it shapes not only the quality of future doctors but also the quality of healthcare. The International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) has a dedicated organ which aims to implement an optimal learning environment for all medical students around the world, the Standing Committee on Medical Education (SCOME). Through all our joint efforts we work to create sustainable changes around the world, for ourselves as medical students, for the generations to come and for our future patients and our communities who are in fact the final beneficiaries of our education.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.