Program stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS /Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS (SCORA)

Program Stały ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (SCORA) to najmłodszy Program działający w ramach IFMSA-Poland. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność, która ma na celu przede wszystkim edukację, dotyczącą zarówno profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową (STI), jak i ich objawów, diagnostyki i leczenia. Staramy się kierować nasze akcje do różnych grup społecznych, rozpoczynając od młodzieży szkolnej, po osoby starsze, które mogą zdobytą wiedzę przekazać swoim dzieciom czy wnukom. Opierając się na własnych obserwacjach, rozszerzamy naszą działalność - dziś staramy się mówić coraz częściej o szeroko rozumianym zdrowiu reprodukcyjnym, uczymy konieczności wizyt u ginekologa, walczymy z przemocą wobec kobiet i stygmatyzacją osób chorych na STI’s.

 

The Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS is a gathering of passionate individuals who are committed to promote sexual and reproductive health and rights and are arduous about creating positive change in their local communities.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.