24.05

Piątek

14:00

Warsztaty ALS/BLS

Rafał Barszczewski

Akcja miała na celu zapoznanie się z zaawanswanymi technikami ratowania życia, oraz poznanie bliżej pracy ratownika medycznego. Uczestnicy akcji mieli możliwość nauczenia się postępowania podczas NZK czy też 

Centrum Symulacji Medycznej w Białymstoku oraz Wydział Nauk o Zdrowiu w Białymstoku