23.09

Poniedziałek

12:00

Peer Support-Oprowadzanie studentów pierwszego roku po kampusie uczelni

Anna Szmydt

Oprowadzanie po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Miało ono na celu pokazania studentom wszystkich miejsc, w których odbywać będą się zajęcia, opowiedzenie o wszystkich przedmiotach i odpowiedzenie na pytania studentów. Wyruszyliśmy z pod Pałacu branickich w grupach 10 osobowych.

Akcja odbyła się 23.09.2019 w godzinach 12:00-15:30.

Uczesnicy zebrali się pod Pałacem Branickich w Biasłymstoku ul. Jana Kilińskiego 1, następnie zostali oprowadzeni po całym kampusie.