23.09

Poniedziałek

19:00

Peer Support- spotkanie integracyjne ze studentami pierwszego roku

Anna Szmydt

Spotkanie integracyjne miało na celu poznanie się studentów pierwszego roku w mniej formalny sposób niż zajęcia, czy wykłady, zawiązanie znajomości, które ułatwi im rozpoczęcie studiów w przyjaznym gronie. 

Akcja odbyła się w dniach 23.09-24.09 w godzinach 19:00-2:00.

Batyskaf aleja Józefa Piłsudskiego 29 Białystok