10.10

Czwartek

17:45

Spotkanie informacyjne SCOPH

Dominika Hakało

Spotkanie informacyjne Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego służyło zaprezentowaniu przy pomocy prezentacji multimedialnej projektów należących do programu, omówieniu zadań należących do poszczególnych KLP oraz zachęceniu studentów do dołączenia do naszego stowarzyszenia.

Euroregionalne Centrum Farmacji UMB, ul. Adama Mickiewicza 2d, 15-001 Białystok