10.10

Czwartek

17:45

Spotkanie informacyjne SCORP

Katarzyna Rosłan

Spotkanie informacyjne Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju służyło zaprezentowaniu przy pomocy prezentacji multimedialnej projektów należących do programu, omówieniu zadań należących do poszczególnych KLP oraz zachęceniu studentów do dołączenia do naszego stowarzyszenia.

Euroregionalne Centrum Farmacji UMB, ul. Adama Mickiewicza 2d, 15-001 Białystok