17.02

Poniedziałek

08:00

Kurs języka migowego

Krzysztof Kaliszuk

10 członków oddziału IFMSA-Poland Białystok wzięło udział w 60h kursie podstawowego polskiego języka migowego. Kurs został zorganizowany przez "MIG Kursy Polskiego Języko Migowego Joanna Leśniak" i zakończył się egzaminem 25.04.2020. Wszystkie osoby egzamin ten zdały. Zajęcia odbywały się najpierw stacjonarnie w ECFie i w Szkole Podstawowej nr 9, na ul. Legionowej 7. W momencie kiedy zajęcia na uczelni zostały zawieszone w związku z epidemią koronawirusa, pozostałe godziny kursu były poprowadzone online na hangouts. Egzamin również odbył się online (25.04.2020).

Każdy z uczestników kursu otrzymał dofinansowanie od PFERONu w wysokości 720 zł, natomiast pozostała kwota 80 zł (wkład własny) został zwrócony z budżetu IFMSA-Poland. Kurs ten więc, dla członków IFMSA, był całkowicie darmowy. 

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonego kursu, zyskali wartościowy wpis do swojego CV, a także zaskali umiejętność podstawowego porozumiewania sie w polskim języku migowym, co na pewno przyda się w momencie interakcji z słabosłyszącym/głuchym pacjentem.

Białystok