24.02

Poniedziałek

13:00

Peery Zaburzenia Odżywiania

Martyna Niemczuk

Akcja polegała na przeprowadzeniu peerów z uczniami klas 1 i 2, III LO w Białymstoku. W trakcie lekcji nasi wolonatriusze na podstawie prezentacji multimedialnej oraz innych materiałów omówili mechanizm powstawania podstawowych zaburzeń odżywiania, przedstawili jakie negatywne skutki odnośnie zdrowia może mieć bagatelizowanie tych zaburzeń, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy jeżeli zaoberwujemy pierwsze symptomy.

Materiały wykorzystane w trakcie akcji otrzymaliśmy przy współpracy z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania.

III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku

ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok