17.01

Niedziela

17:00

Zawód położnej - niezwykle ważny a tak niedoceniony!

Magdalena Skorupska

Zawód położnej - niezwykle ważny a tak niedoceniony! - webinar podczas, którego mgr położnictwa Anna Aleksiejuk opowiedziała o tym jak wygląda codzienna praca położnej, jakie wyzwania czekają na drodze tego zawodu oraz o procesie pobierania krwi pępowinowej. Webinar odbył się 21.01.2021 r. o godzinie 17:00 na platformie Zoom. Odbiorcami byli w szczególności studenci położnictwa z całej Polski oraz pozostali zaintersowani tematem. 

Webinar odbył się na internetowej platformie Zoom.