10.03

Środa

12:00

Stress out

Natalia Momotko

W ramach akcji stress out, przeprowadzone zostały 3 webinary na temat radzenia sobie ze stresem. Projekt ten miał na celu pokazanie odbiorcom sposobów radzenia sobie ze stresem oraz skutkami długotrwałego narażenia na stres. Akcja trwała około miesiąca i główną grupą odbiorców byli studenci uczelni medycznych. 

Akcja odbyła się na platformie zoom i profilu IFMSA-Poland Oddział Białystok na facebooku.