21.02

Niedziela

12:00

COVID-19 INFO - seria postów

Dominika Szczepańska

Akcja miała charakter informacyjny i dotyczyła różnych aspektów COVID-19, SARS-CoV-2 oraz epidemii. Zagadnienia przedstawiane były w formie postów na Facebooku IFMSA-Poland Oddział Białystok przez okres około trzech miesięcy - od 21.02.2021 do 13.05.2021. W sumie powstało 7 postów, które tworzył zespół zaangażowany w tę akcję.

Facebook IFMSA-Poland Oddział Białystok