05.05

Środa

20:00

Tramwaj zwany pożądaniem

Kalina Otter

Akcja polegała na przygotowaniu i wstawieniu w dniach trwania akcji postów edukacyjnych o profilaktyce HIV i AIDS oraz z ogólnymi informacjami o wirusie i jego epidemiologii. Przygotowaliśmy również ogólnopolsko w ramach akcji tekst broszurki o profilaktyce HIV i AIDS przeznaczony do teatrów i innych instytucji kultury. W pierwszy i ostatni dzień Opera i Filharmonia Podlaska zgodziła się oświetlić swój budynek na czerwono w ramach akcji.

online - strona IFMSA-Poland Oddział Białystok na facebooku oraz IG IFMSA-Poland Oddział Białystok