26.10

Poniedziałek

17:00

Obalamy Mity

Paweł Klimas

Akcja polegała na tworzeniu treści skupiających się wokół aktualnych problemów, mając na celu edukację zgodną z najnowszą wiedzą. Odbiorcami wydarzenia byli obserwujący fanpage IFMSA-Poland Oddział Białystok oraz osoby objęte zasięgiem postów. Ramy czasowe wydarzenia mieściły się między październikiem 2020 a styczniem 2021.

Online, Facebook.