27.09

Poniedziałek

00:30

Sprzątanie Siedziby

Gabriela Sarosiek

Sprzątanie siedziby - uporządkowanie materiałów promocyjnych, książek, itp.

siedziba IFMSA-Poland oddział Białystok