01.10

Piątek

08:00

Działania promocyjne IFMSA-Poland oddział Białystok

Filip Bossowski
działania mające na celu promocję, zachęcenie nowych członków do dołączenia do IFMSA-Poland oddział Białystok. Działania obejmowały: promocję Stowarzyszenia, organizację integracji, wyjść i spotkań, rozdawanie gadżetów promujących IFMSA-Poland. Białystok