22.10

Piątek

10:30

Sprzątanie Siedziby IFMSA-Poland oddział Białystok

Filip Bossowski
Sprzątanie siedziby - ogólne działania mające na celu sprzątanie, reorganizacja zasobów materialnych itp. Białystok