12.11

Piątek

10:30

Przygotowanie artykułu związanego z IFMSA-Poland na stronę

Aleksandra Jurczuk

Artykuł do gazety "Medyk Białostocki"

Online