29.09

Środa

12:30

Peer Support - oprowadzanie studentów I roku po uczelni

Gabriela Sarosiek

Akcja miała na celu opowiedzenie studentom o nauce na UMB oraz odprowadzeniu po campusie.

UMB