10.12

Piątek

19:00

Maraton pisania listów Amnesty International

Marta Galicka

Akcja odbyła się 10 grudnia 2021 w godzinach 19-21 w kawiarni Gram Off On i skierowana była do studentów UMB. Miała charakter charytatywny i polegała na wspólnym przepisywaniu listów wzywających do zwolnienia więźniów politycznych. Ponadto w budynkach uczelni zostały rozstawone skrzynki, do których studenci mogli wrzucać napisane przez siebie w czasie wolnym listy. Materiałów pomocowych na akcję dostarczyła organizacja Amnesty International.

Kawiarnia Gram Off On