05.04

Wtorek

16:30

Akcja profilaktyczna w Supraślu

Nicole Klemendorf

Akcja profilaktyczna odbyła się 5 kwietnia 2022 roku, w Liceum Plastycznym w Supraślu. Miała na celu: opanowanie stachu wśród licealistów na widok białego fartucha, pokonanie stresu związanego z podstawowymi badaniami. W ramach tej akcji wykonywaliśmy pomiary ciśnienia, mierzenie cukru oraz przeprowadziliśmy pogadankę na temat raka piersi, raka jąder przy użyciu fantomów. 

Plac Tadeusza Kościuszki 1, 16-030 Supraśl