26.02

Sobota

09:00

Kurs języka migowego

Agata Kolanek

Kurs języka migowego to cykl spotkań warsztatowych, mający na celu zapoznanie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem migowym przez studentki i studentów kierunków medycznych. Znajomość języka migowego pozwoli lepiej komunikować się z pacjentami głuchymi, czyniąc gabinet bardziej inkluzywnym. Warsztaty poprowadziła Joanna Leśniak. Na spotkaniach uczestnicy ćwiczyli [przedstawianie się/przekazywanie diagnozy/pytania itd]. Kurs odbywał się na dwóch poziomach. Udział wzięło łącznie 37 osób (I poziom-26, II poziom-11). W ramach akcj 21.12.2021 został zorganizowanyy wykład on-line (chichy webinar) z udziałem Magdaleny Bielak- Kosińskiej, która w PJM migała o kulturze głuchych i niedosłyszących. 

on-line