05.05

Czwartek

16:00

Warsztaty Neurologiczne

Julia Koralewska

Warsztaty miały formę kilkugodzinnego spotkania, które rozpoczęło wykładem Pani Doktor z Kliniki Neurologii USK w Białymstoku o nowościach w terapii pacjentów neurologicznych. Następnie Dr przedstawiła nam szerokie zagadnienie, jakim jest badanie neurologiczne pacjenta. Po prezentacji uczestnicy mieli okazję przełożyć na praktykę poznaną przed chwilą wiedzę teoretyczną pod czujnym okiem studentów z SKNu przy Klinice Neurologii USK w Białymstoku. Spotkanie zakończyliśmy prezentacją o stanach nagłych, na podstawie której odbył się następnie Kahoot- najlepsza trójka uczestników została nagrodzona. 

Collegium Primum sala 218