04.10

Środa

20:30

popowodziowe ratowanie siedziby

Julia Koralewska

Ratowaliśmy i porządkowaliśmy pozostałości po zalaniu siedziby.

Dom Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku