27.10

Piątek

17:00

Sprzątanie siedziby oddziału

Julia Garkowska
Akcja polegała na sprzątaniu siedziby IFMSA-Poland Oddział Białystok po jej zalaniu, uporządkowaniu materiałów promocyjnych oraz wyrzucaniu śmieci. Dom Studenta nr 2 - siedziba oddziału