Brak daty rozpoczęcia

-

Pokonać ból - różne oblicza bólu i metody jego zwalczania

Ewa Dereszkiewicz
Ból, dyskomfort fizyczny i psychiczny to odczucia w większości przypadków nierozerwalnie związane ze stanem choroby, towarzyszące pacjentom po przebytych urazach, cierpiącym na choroby przewlekłe, pospolite infekcje, ale także zabiegom inwazyjnym mającym na celu pokonanie choroby. Konferencja IFMSA, podczas której wykłady poprowadzą wysokiej klasy specjaliści stykający się w codziennej praktyce lekarskiej z bólem ma na celu zwrócenie uwagi studentów na ten aspekt choroby – decydujący o jakości życia pacjenta, a także prezentacje sposobów zwalczania różnych form dyskomfortu fizycznego i psychicznego. Wydział Nauk o Zdrowiu